Připravujeme: Toxické působení vybraných potravinových aditiv

14.07.2009 18:59

V současné době dokončujeme ve spolupráci se studenty oboru Toxikologie na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem miniseriál o potravinových aditivech včetně přehledu metod testování jejich toxicity. Budou zde uvedena rizikovější aditiva i ty, která jsou z pohledu průměrného konzumenta bezpečná z pohledu znalostí současné vědy.