Vláknina - kdo s ní přišel na trh jako první?

05.06.2009 14:18

V roce 1953 Hipsley poprvé použil termín „dietární vláknina“ pro označení nestravitelných součástí buněčných stěn rostlin. Mezi lety 1972 a 1976 význam vlákniny vzrostl díky tomu, že byl zkoumán její vztah ke zdraví. Z hypotézy vyplývá, že zvýšený příjem potravin s vyšším obsahem vlákniny je v přímé souvislosti s nižším výskytem onemocnění spojených s tzv. západním stylem života (např. diabetes, koronární srdeční onemocnění, rakovina tlustého střeva). Vědci stále pokračují v ověřování této a dalších hypotéz a stále ještě není mnoho otázek zodpovězeno. Jak moc je tato souvislost významná? Není vláknina přeceňovaná? Účinkuje skutečně v každodenní stravě, v různých etnicích?


Uplynulá léta nesnížila význam myšlenky pozitivního vlivu dietární vlákniny na lidské zdraví a nemoci. Je známo mnoho konkrétních pozitivních účinků. Počínaje příspěvku příjmu vlákniny při snižování energetického příjmu a konče vázáním vody a úpravou konzistence a hmotnosti stolice.
Přestože je dieta s vyšším obsahem vlákniny spojována s pozitivním vlivem na zdraví, projevy těchto pozitivních účinků mohou být sníženy či zesíleny i vlivem různých ne-dietárních faktorů (např. genetických faktorů, fyzické aktivity či stresu). Je třeba dále zkoumat zdravotní efekt různých forem vlákniny, jako je vliv na potravy s vysokým obsahem vlákniny na metabolismus (např. celozrnná mouka) nebo vlákninové koncentráty (např. modifikované obilky, vločky) a bioaktivních izolátů (pektiny).


Zvýšený výzkum vztahu mezi dietou a chronickými nemocemi ke zvýšenému zájmu o funkční doplňky kvůli snižování zdravotních rizik. Tento byl živen výborným marketingem prodejců přípravků s vločkami či obohacených o vlákninu. Takto odstartoval v průběhu 80. let minulého století úspěch Kellog’s All-Bran kampaně, zaměřené na snížení rizika rakoviny tlustého střeva díky konzumaci příjmu vloček. Vědecké studie a doporučení vládních a spotřebitelských organizací dostaly dietární vlákninu do centra zájmu. Dnes je obsah vlákniny základním údajem uváděným na obalech potravin ve Spojených státech.


Ve Spojených Státech je používáno 5 povolených druhů značení, které reflektují zdravotní význam dietární vlákniny.


  1. Vláknina obsažená v cereálních produktech, ovoci a zelenině pomáhá redukovat riziko rakoviny.
  2. Ovoce, zelenina a cereální produkty mohou obsahovat vlákninu, částečně rozpustnou ve vodě. Ta pomáhá snižovat riziko srdečních onemocnění.
  3. Ovesné vločky (oat bran) pomáhají snižovat riziko srdečních onemocnění.
  4. Psyllium pomáhá snížit riziko srdečních onemocnění.
  5. Celozrnná potrava pomáhá snižovat riziko srdečních onemocnění a také některých typů rakoviny.